Samfund & lovgivning

De fleste af vores databaser og elektroniske tilbud kan bruges både på biblioteket og hjemmefra. For at få adgang hjemmefra skal du bo i Guldborgsund Kommune, være oprettet som bruger og have en pinkode. E-materialer markeret med en * har fri adgang og kræver ikke, at du logger ind

EUR-Lex *
Unionens retstekster på alle officielle sprog samt databaser

Faktalink
Artikler om aktuelle emner med baggrundsstof og faktaoplysninger

Legatbogen
Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Registret er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet. Det er gratis at bruge tjenesten

Retsinformation *
Fra retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder), og i Folketingets dokumenter

Statistikbanken *
Detaljeret officiel statistik, som beskriver det danske samfund

Woman's Studies International
Indeholder en stor samling af ressourcer om alle aspekter af kønsforskningen. Henvender sig til studerende på ungdoms- og videregåendeuddannelser.

World Factbook *
CIA's World Factbook med fakta-oplysninger om alle lande i verden