Samfund & lovgivning

De fleste af vores databaser og elektroniske tilbud kan bruges både på biblioteket og hjemmefra. For at få adgang hjemmefra skal du bo i Guldborgsund Kommune, være oprettet som bruger og have en pinkode. E-materialer markeret med en * har fri adgang og kræver ikke, at du logger ind

Borger.dk *
Din indgang til det offentlige

EUR-Lex *
Unionens retstekster på alle officielle sprog samt databaser

Europa World Plus
Engelsksproget database med information og statistik om mere end 250 lande og landeområder

Faktalink
Artikler om aktuelle emner med baggrundsstof og faktaoplysninger

Karnov Online
Karnov online er desværre ikke tilgængelig mere. Har du spørgsmål om jura, kontakt os for bibliotekarisk hjælp.

Legatbogen
Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Registret er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet. Det er gratis at bruge tjenesten

Retsinformation *
Fra retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder), og i Folketingets dokumenter

Statistikbanken *
Detaljeret officiel statistik, som beskriver det danske samfund

Woman's Studies International
Indeholder en stor samling af ressourcer om alle aspekter af kønsforskningen. Henvender sig til studerende på ungdoms- og videregåendeuddannelser.

World Factbook *
CIA's World Factbook med fakta-oplysninger om alle lande i verden