Slægtsforskning

De fleste af vores databaser og elektroniske tilbud kan bruges både på biblioteket og hjemmefra. For at få adgang hjemmefra skal du bo i Guldborgsund Kommune, være oprettet som bruger og have en pinkode. E-materialer markeret med en * har fri adgang og kræver ikke, at du logger ind

Ancestry
Genealogisk database med ca. 5 milliarder navne i mere end 4.000 samlinger/databaser. Omfatter oplysninger fra amerikanske folketællinger, militære kilder, retslige dokumenter, kirkebøger, immigrationslister, passagerlister m.m. samt lignende kilder fra England og enkelte andre europæiske lande. Ancestry indeholder bl.a. indhold fra svenske Genline, som ophører som selvstændigt produkt 1.1. 2015.
Du har kun adgang til Ancestry fra publikumspc'erne i Guldborgsund-bibliotekerne. (Der er midlertidigt adgang til denne tjeneste hjemmefra).

Arkiv.dk *
Danmarkshistoriens største fotoalbum er nu frit tilgængeligt på arkiv.dk. Mere end 500 lokal- og stadsarkiver har bidraget til at skabe en enestående kulturskat bestående af mange tusinde fotos, kort, dagbøger, breve og lydmaterialer. Arkiv.dk rummer mere end to millioner forskellige dokumenter, og antallet vokser måned for måned.

Danish FamilySearch *
En side der samler indgange til søgning i forskellige kilder på en side. – Og giver mulighed for at søge i flere kilder på en gang. Man får de samme oplysninger som ved at bruge Dansk Demografisk Database og Arkivalieronline. Kræver ikke Java til opslag i arkivalierne.

Danmarks Nationale Privatarkiv - DANPA
DANPA er desværre lukket. Vi henviser i stedet til:

  • Rigsarkivets hjemmeside www.sa.dk.
  • Arkiv.dk der giver adgang til materiale fra mere end 500 danske arkiver
  • Det Kongelige Biblioteks hjemmeside: www.kb.dk.
  • De enkelte arkivers egne hjemmesider.

Dansk Demografisk database *
Denne hjemmeside er endnu under opbygning, men hvis man er heldig, så er den en guldgrube.
Oplysningerne fra gamle kirkebøger og folketællinger er her tastet ind i et program og gjort søgbare, - og læsbare!
Ulempen er, at der endnu ikke er så meget materiale i basen, men det kan man selv være med til at rette op på ved at melde sig som indtaster. 

Den digitale byport *
Dansk Center for Byhistorie i Århus står bag den Digitale Byport. Man kan klikke sig ind på danske byer - fx Nykøbing Falster, Nysted, Sakskøbing og Stubbekøbing - og læse om historien og få et indblik i livet i byen dengang.

Find en grav *
En oversigt over fotograferede gravsteder i Danmark. Godt overblik over hvilke kirkegårde, der er fotograferede i Danmark. Der mangler mange kirkegårde endnu, men her kan man være heldig at finde et billede af familiegravstedet.

Krabsen *
Stednavnebase, indeholdende over 40.000 danske stednavne.
Giver hurtigt overblik over hvilket sogn, herred og amt det søgte stednavn hører til. Med forklaring på dansk/engelsk.

På sporet af slægten *
Nethåndbog om slægtsforskning udarbejdet af Charlotte S. H. Jensen for bl.a. Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster & Bornholm.
Her er hjælp til at komme i gang med at læse gotisk skrift, oplysninger om arkiver og kildetyper.

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie *
Korte, gode intros til, hvad man skal være opmærksom på, når man slægtsforsker.
Oversigt over hvilke slægter, der har været bragt artikler om i Personalhistorisk Tidsskrift, siden det blev startet for 110 år siden.

Statens Arkiver – Arkivalieronline *
Indeholder indscannede dokumenter fra danske arkiver; alle danske kirkebøger frem til 1891, nogle også længere frem. Alle folketællinger i perioden 1787-1890. Udvalgte lægdsruller, tingbøger (ejendomsoplysninger), borgerlige vielser i København, skifter fra Østdanmark. Dårlige søgemuligheder; det er nødvendigt at kende arkivaliets oprindelige opbygning, og man har brug for nogle forhåndsoplysninger, fx datoer, årstal og stednavne, for at kunne finde de rette personer.

KØBENHAVN

Hovedstadsarkiver *
Her kan man bl.a. orientere sig om arkiverne i København. Funktionen ’Hent og print’ er meget nyttig. Her kan man bl.a. se lister over hvilke københavnske veje, der hører til hvilke kirkesogne på forskellige tidspunkter. Der er også mulighed for at hente og printe aneark, børneark og det gotiske alfabet.

Politiets Registerblade *
indeholder en digital version af Københavns Politis registerblade, som blev ført fra 1890-1923.
Registerbladene er den første centrale personregistrering af hele befolkningen i København, og er en forløber for Folkeregistret.
Der findes i alt 1,2 millioner registerblade.

Post og Telemuseum Danmark - gamle telefonbøger
Her kan du få adgang til gamle telefonbøger fra KTAS.

Indenfor voldene *
Indeholder foreløbigt 2400 fotos, postkort og annoncer fra det gamle København. Formidler kulturhistorie, bygningshistorie og personalhistorie.

UDLAND

Familysearch *
Meget omfattende database med inddateringer fra hele verden. Det er gratis at oprette sig som bruger og bidrage til indholdet, men man kan frit søge i materialet uden at være oprettet. Databasen er et resultat af indtastninger fra mange forskellige kilder, og skal bruges kritisk. Ingen originale arkivalier. Meget udførlige vejledninger. Siden drives af Jesu Kristi Kirke af De sidste dages hellige. (Mormonerne)

Ellis Island *
Database over de 25 mio immigranter, der ankom med skib til Ellis Island i perioden 1892-1954. Der er mulighed for at søge på navn, årstal, skibsnavn og etnicitet. De originale passagerlister er indskannede. Siden kræver login og password, som man får gratis.

KORTMATERIALE

Historisk Atlas *
Det gamle Storstrøms Amt, Odense og Sønderjylland er gået sammen i dette projekt, hvor man knytter gamle historiske kort til den lokale historie.

Kort og matrikelstyrelsen *
Ca. 45.000 gamle kort er gjort tilgængelige på Nettet. Det drejer sig om sognekort og matrikelkort fra sidst i 1700-tallet og frem. Siden har en funktion, der gør det let at sammenligne de historiske kort med nutidige kort. Man kan søge på stednavn eller på adresse.

LOKALT

LASA - Lokalhistoriske arkiver i Sydøstdanmark *
Oplysninger om arkiverne i det gamle Storstrøms Amt.

Lokalbibliografi Storstrøms Amt *
I basen finder du henvisninger til bøger, uddrag af bøger og artikler om lokaliteter, personer, institutioner og begivenheder i det tidligere Storstrøms Amt (i de senere år dog primært Guldborgsund Kommune), uanset hvor materialet fysisk befinder sig.
I øjeblikket kan lokalbibliografien kun søges via bibliotek.dk via dette link. Vil du søge på en titel eller forfatter så klik herefter på "flere søgemuligheder" til højre for søgefeltet.

Lokale Kilder *
Kommunearkiverne på Sydsjælland og Lolland-Falster har digitaliseret arkiverne fra en spændende periode i Danmarkshistorien, besættelsestiden 1940-45, og åbnet for adgang til dem via hjemmesiden lokalekilder.dk
Bliv klogere på tyskernes beslaglæggelser af bygninger, tyske flygtninge, lazaretter, begravelsespladser til flygtninge, der døde i Danmark, mødrehjælp, kommunale vagtværn, da politiet forsvandt i 1944, beskyttelse af borgerne mod luftangreb, varerationering, alsang, illegale blade og modstandsbevægelsen på Sydsjælland og Lolland-Falster.

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund *
Lokal forening for slægtshistorisk interesserede. Afholder oplysende foredrag og arrangerer ekskursioner til arkiver og lignende, for at øge kendskabet til slægtshistorisk forskning.