Bogdepot

Børnebiblioteket betjener kommunens daginstitutioner og legestuer med bøger i depot

En samlet kasse med lutter gode læseoplevelser

Vi har fokus på at støtte sprogstimuleringen og understøtte det pædagogiske arbejde og sætte gang i læseglæden hos børnene.

Hvor tit kan I få bogkasser?

Vi sammensætter depotet med en god samling af bøger og 3 gange om året – efter et fastlagt skema - får I bøgerne bragt til døren.   Har I særlige ønsker til f.eks. konkrete titler eller emner, gør vi vores bedste for at tilgodese det. I kontakter bare jeres egen børnebibliotekar inden næste kørsel, alle daginstitutioner og legestuer, der er med i ordningen, har nemlig fået tildelt deres egen kontaktperson.
 

Vil I hellere selv vil komme på børnebiblioteket og samle bøgerne, er det selvfølgelig også en mulighed.
Kontakt evt. børnebiblioteket og hør mere om ordningen – send os en mail på bibbb@guldborgsund.dk