Lektørudtalelse

Forfatter: Elsebeth Kristensen

Forlaget har startet udgivelsen af en serie nye guider til Europas storbyer, Politikens kort og godt om.... Guiderne er bygget over samme læst: folde ud kort over den pågældende by med otte udvalgte bydele, under kortet findes der generelle oplysninger. Hvert bydelsmodul består af et dobbeltopslag i godt og vel A4-størrelse med udvalgte adresser samt detaljeret kort, hvor seværdighederne er markeret. Sidst i guiden praktiske oplysninger om transportnettet, overnatningsmuligheder i forskellige prisklasser o.l. Det er faktuelle og højst aktuelle oplysninger, der hurtigt forældes, der er med i guiderne. Tidshorisonten for forældelse vil derfor i sagens natur være kort i bibliotekssammenhæng. Guiderne er udstyrsmæssigt forsynet med et omslag i karton og trykt på kraftigt papir. Der er foreløbig udkommet guider til Barcelona, London, Paris og Rom. Min samlede vurdering er, at de måske vil finde anvendelse for førstegangsbesøgende i en af storbyerne, som vil sikre sig at nå alle "musterne". Indholdsmæssigt er de slet ikke på niveau med Politikens turen går til, og heller ikke serien AA city pack