Forlagets beskrivelse af: Pip og Pop af Kirsten Ahlburg

Pop er en due. Han ser Pip. ”Vil du op i mit træ?” Mon Pip vil det? Lettal: 10 Lix: 4 Bogen tilhører serien ABC-lydret. Frit tilgængelige opgaver.