• Bog

Stress : det biologiske grundlag

Det biologiske grundlag for stress beskrives, og der redegøres for, hvorfor stress kan være skadevoldende for det moderne menneske. Sammenhænge mellem stress og en række sygdomme gennemgås, og der præsenteres en vejledning i, hvorledes man kan undgå skadevoldende stress

Henter beholdningsoplysninger.