• Bog

De danske ministerier 1972-1993. Del 2, Poul Schlüters tid 1982-1993

Serie
Videreførelse af: Tage Kaarsted: De danske ministerier 1953-1972. 1992
Om to af efterkrigstidens mest markante statsministerskikkelser, Anker Jørgensen og Poul Schlüter, og deres regeringer

Henter beholdningsoplysninger.