Lektørudtalelse

Forfatter: Inger Søndergaard

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

I serien Sjove forsøg med- udkommer nu 3 nye fagbilledbøger, heriblandt denne om elektricitet. Der indledes med at fortælle om, hvor el kommer fra, og herefter beskrives nogle meget enkleforsøg med elektriske kredsløb. Ved hjælp af bl.a. lommelygtepærer, ledninger, batterier og ting fra hjemmet laves også lys i en kasse, et minifyrtårn og en robot. Bogen er udstyret og opbygget påsamme måde som de ni andre bøger i serien. Teksten er kort og let. og tegningerne er klare, enkle og farvestrålende. Forsøgene udføres af nogle børn, man ikke ser på billederne, og undervejsstilles der simple spørgsmål til læseren. Bagest i bogen kan den voksne finde svarene og uddybende forklaringer. Alle forsøgene er ganske ufarlige men også temmelig udramatiske. Det faglige udbytteaf bogen er ret pauvert, f.eks. nævnes termer som strømstyrke og poler slet ikke. Et par opslag i f.eks. Amery: Magneter og batterier giver stort set de samme informationer og aktivitetsforslag.Terry Jennings bog er ensmule lettere og vil især appellere til helt små børn fra 4 år. Den forventer ingen baggrundsviden fra den voksne hjælper, og kan bruges som uforpligtende aktivitetsbog ibørnehaven og hjemme