Lektørudtalelse

Forfatter: Flemming Jørgensen

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

De yngste elever i skolen kan på en ganske fornuftig måde få den første indføring i elektricitetslæren fra denne billedfagbog i serien Sjove forsøg med, der nu udvides med 3 nye bøger til ialt 7. Bogen her - som er oversat fra engelsk - fortæller lidt om, hvorfra elektriciteten kommer og giver derefter absolut uskadelige anvisninger på, hvordan man med strøm fra batterier kan lavesmå, simple kredsløb - idet der meget fornuftigt peges på, at brug af el fra stikkontakter kan være livsfarligt. Selv om sproget først kan læses fra 3.-4. klasse, er bogen så godt - ogfarvestrålende - illustreret, at der kun skal minimal lærerstyring til, før de helt små elever kan få nogle sjove, aktive og lærerige oplevelser. De fleste af forsøgene kan imidlertid findes andresteder, f. eks i Terry Cash: Elektricitet og magnetisme fra Tellerups forlag, men det udelukker naturligvis ikke, at også denne lettilgængelige bog er brugbar i indskolingen som naturvidenskabeligformidling - samt brugbar for devidebegærlige småfolk, der vil eksperimentere lidt med elektricitet hjemme. Bagest i bogen er der en god ordliste, stikord og forklarende bemærkninger