Gebyr og erstatninger

Det er gratis at låne på biblioteket, men hvis du afleverer for sent, mister eller beskadiger et materiale, skal du betale gebyr eller erstatning.

Rettidig aflevering er sidste dag indenfor bibliotekets åbningstid. Afleveringsdatoen fremgår af udlånskvitteringen og i din lånerstatus på hjemmesiden under "Min konto".

Betal gebyr og erstatninger
Du betaler gebyrer og og erstatninger på 'Mit betalingsoverblik'. Betaling via 'Mit betalingsoverblik' kræver, at du logger ind med dit NemID. Har du ikke NemiD, modtager du et girokort med posen.

Klik her for at gå til Mit betalingsoverblik  

Du betaler kun ét gebyr for alt det, du har lånt på samme dag, hvis du afleverer det samlet. Har du lånt på forskellige dage, skal du betale gebyr for hver enkelt lånedato, selv om det hele afleveres på samme dag. Hvis du fornyer på hjemmesiden efter lånetiden er overskredet, vil gebyret blive stående indtil du vælger at betale.

Ubetalte gebyrer og erstatninger kan blive inddrevet via SKAT ifølge Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Overskridelse af lånetiden
Du skal altid betale gebyrer, når lånetiden ikke overholdes - også selvom biblioteket endnu ikke har sendt en hjemkaldelse. Vi sender første hjemkaldelse, når afleveringsfristen er overskredet med tre uger (22 dage). Overholder du ikke betalingsfristen, sender vi dig en påmindelse - uden gebyr - 14 dage efter betalingsfristen. Denne har du 7 dage til at betale. Har du stadig ikke betalt 20 dage efter påmindelsens betalingsfrist, sender vi en rykker med rykkergebyr. Rykkergebyrer er 100 kr. på et gebyr og 250 kr. på en erstatning. Vi overdrager sagen til Gældsstyrelsen 120 dage efter betalingsfristen på rykkerskrivelsen, hvis vi fortsat ikke har modtaget din betaling. 

Gebyrer:

Overskridelse  Voksne: 15 år -   Børn: 0 - 14 år 
1-7 dage 10 kr 0 kr
2 uger (8-14 dage) 15 kr 5 kr
3 uger (15-21 dage) 20 kr 5 kr
4 uger (22-28 dage) 30 kr 5 kr
5 uger (29-35 dage) 50 kr 10 kr
6 uger (36-42 dage) 60 kr 15 kr
7 uger (43-49 dage) 70 kr 20 kr
8 uger (50-56 dage) 80 kr 25 kr
9 uger (57-63 dage) 100 kr 50 kr

Udelukkelse
Hvis du gentagne gange ikke afleverer eller afleverer materiale, der er beskadiget eller ødelagt, kan du blive udelukket som låner.
Skylder du 200 kr. eller derover i gebyrer, kan du blive udelukket fra at låne, indtil du har betalt. Du kan eventuelt aftale en betalingsordning.

Vi giver dig skriftlig besked med syv dages varsel, hvis du bliver udelukket.

Erstatninger
Hvis du ikke afleverer eller afleverer materiale, der er beskadiget eller ødelagt, skal du betale erstatning til den pris, som biblioteket fastsætter. Prisen omfatter, hvad det koster at købe materialet igen, og hvad det koster at gøre det klart til udlån.
Indkøbsprisen for dvd'er, spil mv. er forhøjet, fordi biblioteket betaler for retten til at låne materialet ud. Derfor kan erstatningsprisen være meget høj.
Skal du erstatte en del af en serie, og serien kun kan købes samlet, kan du blive pålagt at betale for en genanskaffelse af hele serien.
Erstatning kan ikke finde sted ved, at du selv indkøber materialet.
Biblioteket ejer materialet, også selvom du har betalt erstatning for materiale, der er blevet væk for dig. Du skal derfor aflevere materialet, hvis du finder det.
Du kan få dine penge tilbage (minus et gebyr for administration) inden for et år, hvis du afleverer materialet i ubeskadiget stand.

Du kan få besked besked om lånetidens udløb på sms eller e-mail, hvis du tilmelder dig påmindelser.