FabLab charter

The Fablab Charter er ideologien som Fablab’s er bygget op omkring. Listen herunder beskriver de overordnede rammer som labbet skal lever op til, for at kunne kalde sig et Fablab.

Du kan læse det officielle charter, på linket her.

The Fab Charter

Engelsk Dansk
What is a fab lab?
Fab labs are a global network of local labs, enabling invention by providing access to tools for digital fabrication.
Hvad er et fab lab?
Fab labs er et globalt netværk af lokale labs, som understøtter muligheden for at opfinde, ved at give brugere adgang til værktøjer til digitalt fabrikation.
What’s in a fab lab?
Fab labs share an evolving inventory of core capabilities to make (almost) anything, allowing people and projects to be shared.
Hvad er der i et fab lab?
Fab labs deler et konstant udviklende inventar af kernetilbud til at lave (næsten) alt, og tillader brugere og projekters viden at blive delt.
What does the fab lab network provide?
Operational, educational, technical, financial, and logistical assistance beyond what’s available within one lab.
Hvad giver fab lab netværket adgang til?
Operationel-, uddannelses- teknisk- finansiel- og logistisk hjælp ud over, hvad der er tilgængeligt på et lab
Who can use a fab lab?
Fab labs are available as a community resource, offering open access for individuals as well as scheduled access for programs.
Hvem kan bruge et fab lab?
Et Fab lab er tilgængeligt som en offentlig ressource og tilbyder åben adgang for brugere, samt mulighed for projektarbejde.
What are your responsibilities?
Safety: not hurting people or machines
Operations: assisting with cleaning, maintaining, and improving the lab knowledge: contributing to documentation and instruction
Hvad er dine ansvarsområder?
Sikkerhed: at sikre at folk og maskiner ikke kommer til skade.
Drift: Hjælpe til med rengøring, vedligeholdelse og forbedring af labbet.
Viden: medvirke til dokumentation og deling af indsamlet viden og erfaring.
   
Who owns fab lab inventions?
Designs and processes developed in fab labs can be protected and sold however an inventor chooses, but should remain available for individuals to use and learn from
Hvem ejer fab lab opfindelser?
Design og processer, som udvikles i fab labs kan blive beskyttet og solgt, som en opfinder ønsker det, men viden og erfaring opnået herfra, bør være tilgængelig for andre brugere, der ønsker at lære fra dem
How can businesses use a fab lab? Commercial activities can be prototyped and incubated in a fab lab, but they must not conflict with other uses, they should grow beyond rather than within the lab, and they are expected to benefit the inventors, labs, and networks that contribute to their success  Hvordan kan virksomheder bruge et fab lab?
Kommercielle aktiviteter, som udvikling af prototyper og ideer, kan udvikles i labbet, men deres videreudvikling bør foregå udenfor og de må ikke gå i vejen for labbets andre funktioner og tilbud. Virksomheders anvendelse af labbet skal ske på samme vilkår som andre brugere og gavne de andre hjælpende opfindere, labs og netværk, som er en del af deres success.