Immobilitet - Biblioteket kommer

Hvis du bor i Guldborgsund Kommune og har svært ved selv at komme på biblioteket pga. handicap, sygdom eller alder, kan du komme med i ordningen "Biblioteket kommer"

Kan du ikke selv komme på biblioteket pga. alder eller skavanker, kan du få materialer leveret hjemme hos dig selv. Du skal blot tilmelde dig ordningen "Biblioteket kommer", som er gratis. Sammen aftaler vi, hvilke og hvor mange bøger du ønsker at låne ad gangen. Du kan også selv komme på biblioteket og vælge bøgerne, som vi efterfølgende bringer og henter hver femte uge.

Du kan tilmelde dig "Biblioteket kommer" på telefon 54 73 10 00 - spørg efter Lene Hedengran Rasmussen - eller mail nyfac@guldborgsund.dk.

Biblioteket tilbyder også service til områdecentrene
Er du bruger af kommunens område- og lokalcentre for ældre og handicappede, så tal med personalet om mulighederne eller kontakt biblioteket.