Nøglebruger

Hvordan man bliver Nøglebruger?

For at blive godkendt som nøglebruger skal du have bestået en prøve i to dele, samt have deltaget i en rundvisning fra personalet eller af en personalet udpeget person.

Første del af prøven er af teoretisk karakter og tager udgangspunkt i den førnævnte rundvisning. For at bestå denne del, skal man svare korrekt på 8 ud 10 spørgsmål.

Anden del består af en praktisk prøve, hvori man vise at man har basal maskinkundskab og designforståelse, idet man skal kunne producere et navneskilt uden hjælp fra personalet, andre fablabstere eller udenforstående.

Derudover skal du være fyldt 18 år.

Fordele for nøglebrugere

Som nøglebruger får du adgang til Fablab Guldborgsund alle ugens dage i tidsrummet kl. 07:00 – 22:00, svarende til åbningstider for brugen af åbent bibliotek.

Du får udleveret en personlig nøglebrik, som kan bruges i FabLab.

Det er vigtigt at man overholder reglerne for brug af åbent bibliotek.Hvilket blandt andet indebærer at man logger ind ved hoveddøren på Hovedbiblioteket i ubetjent åbningstid på lokationen.

Du må gerne tage gæster med i laboratoriet, som ikke er nøglebrugere. Du er ansvarlig for, at de overholder laboratoriets reglementer, uden undtagelser.

Ideologi

Et Fablab er et sted, som man deles om. Hvad det præcist betyder, kan du læse i Fablab charter, som alle brugere skal rette sig efter. Som en del af charter er der nogle ting, der er god kutyme.

Når man laver et projekt, som man er tilfreds med, så er det god stil at dele billeder af produktet og – hvis muligt – en kort vejledning. For Fablab Guldborgsund sker det primært på facebooksiden fablab guldborgsund.

Vidensdeling er vigtigt. Vi ved alle sammen noget om noget, og sammen er vi klogere. Vær derfor ikke bange for at hjælpe andre, eller for at spørge om hjælp. Begge dele er kernen af Fablab tanken.

Det er ikke tilladt at masseproducere, eller producere objekter til direkte salg, da tanken er, at man deles om en slags værktøjsbænk, hvor man arbejder med projekter. Man må dog gerne lave prototypen, som jo er et enkeltstående projekt.

Færdsel i laboratoriet

Når du ved, at du har tænkt dig at anvende laboratoriet, så skriv på forhånd på Fablab Guldborgsunds facebookside, at du kommer.

Er du i laboratoriet uden for FabLabs betjente åbningstid, så er lokalerne dit ansvar.

Du må meget gerne vise Fablab Guldborgsund frem for interesserede. Hvis de efterfølgende gerne vil arbejde på et projekt, er det dig, der bestemmer, hvorvidt du vil påtage dig ansvaret og synes, du har tiden til at hjælpe. Du kan altid henvise dem til at komme igen i Fablabs betjente åbningstid.

Gæster skal være under opsyn hele tiden – også selvom du mener, at de har styr på maskinerne. Alle der ikke er nøglebrugere og får adgang til laboratoriet, er dine gæster.

Brug af maskiner

  • CNC-fræseren samt laserskæreren må ALDRIG køre uden opsyn.
  • Brug ikke medbragte materialer på laserskæreren uden aftale. Det gælder især kunstige materialer, da der kan opstå farlige gasser. Eneste undtagelse er ubehandlet træ – det må du gerne anvende.
  • Sørg altid for at vedligeholde maskinerne – skriv ind i maskinens logbog, når du har udført vedligeholdelse.
  • Ved fejl på maskinen, sluk maskinen og sæt en seddel på den med dit navn. Spørg efter en medarbejder i biblioteket. Du kan også sende en mail, hvor du beskriver, hvad der er sket, samt dit navn og tidspunktet.
  • Bloker ikke maskinen for andre brugere. Hvis du har flere enkeltdele, så hold pauser, så andre kan bruge maskinerne. Brug ikke alle 3D printere på samme tid, men lad mindst et par stykker stå fri.

Når du forlader laboratoriet

Du skal rydde op efter dig selv. Tiden går stærkt, når man arbejder/hygger sig – så sæt tid af til oprydning. Sluk computere og maskiner efter brug.

Der må kun være nøglebrugere og deres gæster i laboratoriet når du går. Har du lukket andre ind, så er det dit ansvar, at de forlader laboratoriet sammen med dig. Smæk altid døren efter dig, så uvedkommende ikke kan komme ind.

Ansvar og forsikring

  • Al færdsel og brug af maskiner i Fablab Guldborgsund er på eget ansvar. Det er din egen forsikring, der dækker eventuelle skader på person eller udstyr.
  • Du vil blive stillet til ansvar for materialeskader, såfremt skaden er sket som følge af brud på reglementet eller uansvarlig handlen.
  • Opfør dig ansvarligt – hvis vi skal lave nye regler på grund af noget, du gør, gør du noget forkert.
  • Brud på reglementet for nøglebrugere samt Fablab Guldborgsunds overordnede regler vil medføre inddragelse af nøglen og privilegier.