Truck med blomsterkumme
Mand der planter et træ

Bibliotekshaven får plads til nye biodiversitetsprojekter

02.12.21
Arbejdet med at gøre Bibliotekshaven mere biodivers er i fuld gang

Frugttræer og store højbede er lige nu ved at flytte ind i Bibliotekshaven ved Hovedbiblioteket. Det sker for at invitere både det vilde liv og borgerne ind i haven.

Plads til biodiversitetsprojekter og borgerinddragelse

Den skal nemlig fremover have plads til forskellige biodiversitetsprojekter, som brugerne af biblioteket også kan inviteres til at deltage i.

"Vi er omgivet af den skønneste, grønne oase og selvom den er smuk, som den er, vil vi gerne gøre den endnu mere indbydende og mere biodivers. Vores drøm er, at Bibliotekshaven måske på sigt kunne give rum til, at fx daginstitutioner, skoler eller måske bare frivillige med grønne fingre og en interesse for biodiversitet kunne deltage aktivt i udviklingen og vedligeholdelsen af haven med fx ”borgerbede” og på den måde kunne byde ind i fællesskabet og få en ejerskabsfølelse af haven", fortæller assisterende leder af Administration & Service hos Bibliotek & Borgerservice Bonnie Skov og pointerer, at de planer stadig blot er ideer på tegnebrættet.   

Samarbejde omkring Vores Vilde Guldborgsund

Forvandlingen af haven sker som et samarbejde mellem Bibliotek & Borgerservice og indsatsen Vores Vilde Guldborgsund, hvor kommunen arbejder for at give plads til biodiversitet ved blandt andet at omlægge kommunale arealer.

"Vi er rigtigt glade for at Bibliotek & Borgerservice byder ind i Vores Vilde Guldborgsund og ikke bare med kvadratmeter, men også med deres rigtigt gode kompetencer inden for formidling. Med dette samarbejde får vi et sted midt i byen, som kan tjene som inspirationsplads for forskellige biodiversitetsindsatser. Derfor har vi haft fokus på at skabe et udgangspunkt, som let kan forandres, så der kan eksperimenteres og prøves forskellige ting af, så der hele tiden opstår nye muligheder for formidling og aktiviteter. Det bliver virkelig spændende at følge de forskellige initiativer, som Bibliotek & Borgerservice kommer til at sætte i søen fremover", siger Martin Steenstrup, leder af driftsplanlægning.

Rammerne under udvikling de kommende år

Ligesom projekterne kan ændre sig, så vil parkens rammer og indhold også være under udvikling i de kommende år, så der løbende bliver plads til nye tiltag.

Vores Vilde Guldborgsund er en del af den landsdækkende kommunekonkurrence Danmarks VILDESTE Kommune.