Har du et handicap, så deltag i den landsdækkende brugerundersøgelse

Hvordan forbedrer vi biblioteket for brugere med et handicap?

29.04.20
Har du et handicap, så hjælp os med at gøre bibliotekerne bedre for dig

Bibliotekerne skal være tilgængelige for alle.

Derfor vil vi gerne vide mere om, hvordan mennesker med handicap bruger deres lokale bibliotek – og hvilke barrierer de oplever.

Hjælp os til at blive bedre

Hvis du har et handicap, kan du hjælpe os ved at svare på spørgsmålene i denne undersøgelse.

Undersøgelsen skal bruges til at synliggøre, hvilke udfordringer mennesker med handicap oplever på deres lokale bibliotek.

Samtidig er din besvarelse er med til at give input til, hvordan vi kan gøre biblioteket bedre for brugere med handicap.

Deltag i undersøgelsen

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er en del af det nationale projekt Det tilgængelige folkebibliotek, som varetages af Gentofte Bibliotekerne i samarbejde med Vejle Bibliotekerne med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Formålet med projektet er at skabe bedre tilgængelighed og gode biblioteksoplevelser for brugere med handicap ved at hjælpe bibliotekerne til at identificere lokale udfordringer og ændre dem.