Kvinde står på trappe op til Salen i Rosenvænget 17

Midler til elevator til salen bevilliget

Midler til elevator til salen i Rosenvænget 17 i Nykøbing F bevilliget

På Kultur- Fritid- og Bosætningsudvalgets sidste møde i den forgange byrådsperiode blev der afsat penge til flere indsatser til gavn for borgere med funktionsnedsættelser.

Den samlede indsats beløber sig til 5,2 mio. kr., som nu skal forbedre handicaptilgængeligheden på tre af kommunens kulturinstitutioner. 

God nyhed for gangbesværede

En af de kulturinstitutioner, der har fået bevilliget midler, er Bibliotek & Borgerservice, som har ansøgt midler til en elevator til Salen beliggende på 1. sal i Rosenvænget.

En bevilling som er til stor glæde for dårligt gående og kørestolsbrugere, der hidtil har været udfordret i at deltage i bibliotekets mange arrangementer, da salen udelukkende er tilgængelig via trapper. 

”Jeg er rigtig glad for, at vi i udvalget har afsat disse midler, så flere af vores borgere kan bruge kommunens tilbud, og få mulighed for at deltage i flere af kommunens aktiviteter. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager i kommunens mange fællesskaber og kulturtilbud, og det hjælper disse tiltag nu med til” siger udvalgsformand for Kultur- Fritid og Bosætningsudvalget Martin Lohse.

Handicaptoilet ved salen

Foruden en elevator til salen, som bliver en udvendig løsning, bliver der desuden etableret et handicaptoilet til brug af deltagere til arrangementer i salen. 

Arbejdet med forbedringerne igangsættes i 2022.