Nationalt Videncenter for Læsning

20.04.23
Den 30. marts blev det nye Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder (NVOL) fejret.

Centeret er etableret i regi af Nationalt Videncenter for Læsning og vil samle og formidle den nyeste viden om ordblindhed og andre læsevanskeligheder med et anvendelsesorienteret sigte. Du kan læse meget mere om centeret på den nyetablerede hjemmeside nvol.dk, hvor du også kan finde en bred vifte af viden, forskning og inspiration inden for vidensområdet. Du kan desuden følge NVOL på Facebook og LinkedIn – platforme der løbende vil blive opdateret med centerets arbejde og nyheder.

Link til NVOL: https://nvol.dk/ 

Link til Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090647696045

Link til LinkedIn: https://www.linkedin.com/.../nationalt-videncenter-for.../

Link til Nationalt videnscenter om læsning: https://www.videnomlaesning.dk/