Portræt af Nicolai Gren Hagelskjær

Succes med første forløb af sunde læsefællesskaber

15.12.21
Syv borgere fra værestedet Huset har deltaget i et sundhedsfremmende forløb med litteratur som omdrejningspunkt.

”Det har været en spændende proces; fra de første gange vi mødtes, hvor samtalerne bevægede sig på det sikre plan, inden ’det trygge rum’ blev etableret og vi alle havde lært hinanden at kende, til efter få mødegange, hvor jeg føler, at vi sammen har opbygget et rum, hvor der både har været plads til det dybfølte og følelsesladede, men også til smil og grin.”

Mødtes til læsning af novelle og digt

Sådan lyder det fra vores bibliotekar Nicolai Gren Hagelskjær, der i løbet af efteråret har stået for en læsegruppe på værestedet ”Huset” i projektet Sunde læsefællesskaber for udsatte borgere. Gruppen, der tæller syv borgere, to socialpædagoger og en bibliotekar, har mødtes ti mandage for sammen at læse henholdsvis en novelle og et digt.

Metoden guidet fælleslæsning

Læsemetoden, der er gjort brug af i projektet, hedder ”guidet fælleslæsning”. Metoden går i al sin enkelthed ud på at en læseguide – i dette tilfælde en bibliotekar – læser en novelle og et digt højt for gruppen.

Undervejs stopper man op og taler om teksten. På den måde oplever gruppen litteraturen i fællesskab og den sætter samtidig tankerne i gang hos modtagerne.

Læs mere om metoden Guidet fælleslæsning

Minder måske om egne oplevelser

Måske minder teksten en af deltagerne om en situation han eller hun engang har stået i, måske noget en anden har set på tv eller noget helt tredje – det centrale er, at man i fællesskab danner mening, og at man samtidig opnår en større forståelse af både sig selv og hinanden.

Projektet har da også været en succes på den konto ifølge Nicolai:

Åbenhed blandt deltagerne

”Jeg er positiv overrasket over den åbenhed deltagerne er gået til teksterne på, og at man har turde åbne op for den svære samtale på baggrund af de problemstillinger og menneskeskæbner, vi har mødt i novellerne og digtene, ” fortæller Nicolai.

Frivillige skal udddannes til læseguides

Han glæder sig over, hvordan gruppen har rykket sig sammen og det videre forløb. Læsegruppen fortsætter ind i 2022, hvor det på sigt er planen, at frivillige skal uddannes til læseguides, som forhåbentligt kan køre læsegrupperne videre. Der er allerede flere frivillige, der har vist interesse for gerningen.

Læsegruppe for seniorer

Foruden læsegruppen i ”Huset”, har Guldborgsund-bibliotekerne også en læsegruppe for seniorer, som mødes ugentligt på biblioteket. Målet og forhåbningen er, at der starter endnu flere læsegrupper op andre steder i kommunen i den nærmeste fremtid.

Om projektet

Guldborgsund-bibliotekerne er sammen med seks andre biblioteker med i projektet Sunde læsefællesskaber for udsatte borgere.

Projektet kører i perioden 2021-2023 og er støttet af projektmidler fra Slots- og Kulturstyrelsen samt Trygfonden. Som navnet på projektet antyder, skal bibliotekerne bidrage til borgeres mentale sundhed gennem læsefællesskaberne.

Et styrket samarbejde

Derudover sigter projektet mod at styrke samarbejdet mellem bibliotek og kommunens fagforvaltninger, da kultur- og litteraturoplevelser også kan være en del af sundhedsfremmende initiativer.