Verdensmål 4
Nicolai med verdensmål 4

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

23.01.23
Verdensmål 4 handler om, at alle skal have lige adgang til god uddannelse og mulighed for livslang læring. 

Hvad handler verdensmål 4 om?

Verdensmål 4 handler om, at alle skal have lige adgang til god uddannelse og mulighed for livslang læring. 

Alle verdensmålene hænger sammen og afhænger af hinanden, men mål 4, om kvalitetsuddannelse til alle, er måske alligevel det vigtigste af målene. Det mener de 10 millioner mennesker i hvert fald, der besvarede FN’s online afstemning om hvilket verdensmål, der var vigtigst for dem og deres familie. På verdensplan går det heldigvis den rigtige vej med uddannelse. Hvor det i 1970 kun var cirka 75% af verdens befolkning, der gennemførte grundskolen, steg tallet til over 80% i firserne, og fra 2000 steg tallet igen. I dag gennemfører over 90% af verdens børn deres skolegang. Tidligere var det oftest drengene, der kunne gå i skole. I dag er der næsten lige mange drenge og piger, der starter i skole. 

Men coronanedlukningerne har ramt skoler og skolebørn verden over med kolossal kraft. FN’s Børneorganisation UNICEF kalder pandemien for den største uddannelseskrise nogensinde. Nedlukningerne har ramt flere end 1,6 milliarder elever og studerende, og læringstabet har været både enormt og ulige.

Hvad kan du gøre?

  • Melde dig som frivillig lektiehjælper. 
  •  Donér til velgørende organisationer, der arbejder for at sikre skolegang i verdens fattigste lande.

I Guldborgsund Kommune tilbyder Guldborgsund Bibliotekernes lektiecafé hver mandage og torsdag fra kl. 13.30 til 16.30. Har du spørgsmål eller vil du høre mere om lektiecaféen, så kontakt bibliotekar, Annemette Schønberg Johnsen på MSJO@guldborgsund.dk.

Verdensmål 4 i Danmark: 45.000 unge uden uddannelse eller arbejde

Det danske skolesystem er internationalt anerkendt for at være et af de bedste og mest lige i verden. Men også i Danmark er der udfordringer i skolesystemet. I Danmark skal vi have brudt den negative sociale arv, så de børn, der kommer fra bogligt svage hjem, også får en uddannelse. Rigtig mange børn i Danmark går i skole uden mulighed for hjælp eller støtte til lektierne. I dag er omkring 45.000 danske unge mellem 15 og 24 år hverken i gang med en uddannelse eller i arbejde, og selvom det er et lille fald i forhold til de foregående år, så er andelen stadig næsten dobbelt så høj som den danske målsætning for de unge. 

Hvem arbejder for lige adgang til uddannelse og livslang læring i Danmark?

En af de organisationer, der arbejder for at sikre lige adgang til god uddannelse i Danmark er  organisationen, Lær For Livet. Lær for Livet arbejder for at styrke anbragte og udsatte børn og unges faglighed og personlige kompetencer, og sikre at børn og unge får øget lyst til læring, så de opnår bedre trivsel. På lang sigt skal Lær for Livet bidrage til, at børnene får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv.

Kigger vi på initiativer her i kommunen, er vores lektiecafé et fantastisk godt eksempel på et lokalt initiativ, hvor frivillige ildsjæle løfter en kæmpe opgave i forhold til den del af mål 4, der handler om, at alle skal have lige adgang til god uddannelse. Lektiecaféen er drevet af frivillige, der hver mandag og torsdag sidder klar på Hovedbiblioteket til at hjælpe børn og unge med stort set alle slags lektier. Voksne er også velkommen i lektiecaféen, der også tilbyder hjælp til at forstå og besvare breve fra fx offentlige myndigheder. Desuden tilbyder vi hos Guldborgsund Bibliotekerne også undervisning i informationssøgning til kommunens 2. og 3.g'ere i forbindelse med deres opgaveskrivning.

 

Tak til verdensmålene.dk og Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.