Illustration - nyt bibliotekssystem
Biblioteket lukker fra den 20. -24. april begge dage inklusive

Nyt bibliotekssystem - vi undskylder

Af Anonym (ikke efterprøvet)
21.05.16
Vi undskylder de gener, det nye bibliotekssystem har medført.

Vi undskylder de mange gener, skiftet til vores nye bibliotekssystem har medført.

Mange af jer har oplevet at få sms og e-mail om lånetidens udløb, efter at materialerne skulle have været afleveret, sms og e-mail om slettede reservationer, selv om I netop havde afhentet det reserverede materiale, og mange er blevet opkrævet gebyr for overskridelse af lånetiden på tidsskrifter - selv om I har afleveret tidsskrifterne til tiden.

Vi har desværre ikke mulighed for automatisk at slette de gebyrer, I uretmæssigt er blevet pålagt for overskridelse af lånetiden på tidsskrifter, men må bede jer om at tjekke jeres lånerstatus (Min konto) på enten hjemmesiden eller på udlånsautomaterne på biblioteket. Hvis der den 13. maj 2016 er blevet pålagt et gebyr for overskridelse af lånetiden på tidsskrift(er), så henvend jer på biblioteket, og vi annullerer gebyret.  Det drejer sig udelukkende om tidsskrifter og datoen den 13. maj 2016, øvrige materialer er ikke omfattet af denne fejl.

Det har ikke været muligt at reservere tidsskrifter og årbøger siden den 20. april - det forventer vi vil være muligt igen i løbet af uge 21. Vi påregner også, at der inden for de kommende 4 uger igen vil være nye materialer på bibliotekets hylder.

Bemærk, at fornyelse på sms pt. ikke er muligt. Vi forventer, at fornyelse via sms vender tilbagei løbet af sommeren.