Forlagets beskrivelse af: Fortielsen af Marijke Schermer

"Fortielsen" er en intens fortælling om en kvinde, der nægter at se sig selv som offer. Men kan man det? Hvilke konsekvenser har det for et kærlighedsforhold, hvis man tier om de dybeste og mest smertefulde oplevelser i sin historie? Er åbenhjertighed en forudsætning for intimitet og nærhed? - det er nogle af de spørgsmål, romanen kredser om i sin dybdeborende beskrivelse af et liv og et ægteskab under pres.