Biblioteket anbefaler

Vi har lavet en samling af de bedste og vigtigste e-ressourcer, for at gøre det nemmere for dig som bruger.

Listen består af få, men dækkende services, som opfylder et større behov, og skal hjælpe dig videre til den rette.

Der er tale om et begrænset udvalg, med meget lidt overlap imellem de forskellige, men er udvalgt på baggrund af at være de bedste på deres respektive områder.

Så hvis de andre lister virker uoverskuelige, eller du bare vil ledes direkte til den "bedste", så er det her du ledes godt på vej.