For institutioner & skoler

Institutioner, dagplejere og skoleklasser er meget velkommen på biblioteket. Ring gerne i forvejen og aftal et besøg. I kan efter aftale spise den medbragte mad, og I kan låne bøger, film, musik og spil

Børnehavebiblioteket
Et børnehavebibliotek er et minibibliotek i daginstitutionen, hvor forældre og børn kan låne bøger og andre materialer med hjem.
Læs mere om børnehavebiblioteker

Daginstitutioner og SFO
I kan få depoter ud i institutionerne. Børn og pædagoger kan enten selv vælge materialerne eller I kan ringe og bestille et depot. Depotet bringes ud og det gamle tages med retur. Normalt kan et depot beholdes i to måneder.
Læs mere om Børnebiblioteket lige til døren

Dagplejere
Tag på biblioteksbesøg. I kan spise medbragt mad i forbindelse med besøget. Ring gerne i forvejen.
Vi har et særlig tilbud til dagplejere, der jævnlig mødes i grupper. Hver dagplejer kan få en pose med bøger og musik hjem i depot - dette depot kan beholdes længere end en måned. Poserne cirkulerer mellem dagplejerne i gruppen, og der skal være en kontaktperson.
Hør nærmere om ordningen på børnebiblioteket.

Legestuer
Legestuer, venteværelser, kirker og andre steder, hvor kommunens børn mødes, kan få bøger i depot.
Hør nærmere på børnebiblioteket.

Skoler
Børnebiblioteket tilbyder biblioteksorientering på Hovedbiblioteket til alle kommunens børn i 4. klasse.
Læs mere om biblioteksorientering på kulturtjenesten.dk

Kulturtjenesten
Børnebiblioteket tilbyder en lang række kultur- og læringstilbud til både institutioner og skoler.
Se de mange gode tilbud på Kulturtjenesten.dk