Karen Melchior
Bibliotekar Anders Helms, Karen Melchior og Bibliotekar Annemette S. Johnsen
Bibliotekar Anders Helms, Karen Melchior og Bibliotekar Annemette S. Johnsen
Karen Melchior

Danmarks første 50 år i EF/EU v/ Karen Melchior

Knivskarp gennemgang af Danmarks første 50 år i EF/EU

Karen Melchior, der sidder i Europa-Parlamentet for Renew Europe, gennemgik knivskarpt Danmarks første 50 år i EF/EU i lørdags på Hovedbiblioteket, hvor interesserede var mødt op til en spændende formiddag.

Karen kom bl.a. ind på:

• Danmarks optagelse i EF tilbage i 1973
• Schengen-samarbejdet i 1985 med fri rejse mellem medlemslandene
• EF-pakken i 1985 med mere fri handl
• Den kolde krigs afslutning, hvor vi i 1989 fik et samlet Europa, hvor demokrati og menneskerettigheder kom meget mere i fokus
• Maastricht-traktaten
• Folkeafstemningen i 1999 om, hvorvidt vi skulle beholde den danske krone eller overgå til Euro
• EU-østudvidelsen i 2004
• Det arabiske forår i 2011, hvor der opstod optimisme i forhold til demokrati i flere lande, og hvor internettet for alvor gav muligheder for at danne netværk på tværs
• Om flygtningestrømmene fra lande uden for EU
• Covid 19 og Europa
• Ukraine

Karens bud på, hvordan de næste 50 år i EU kommer til at se ud: Fokus på partnerskaber med resten af verden, hvordan håndterer vi globaliseringen, hvordan får vi sikret de demokratiske institutioner fremover samt krav til samarbejdslandene om at opretholde de aftaler, vi allerede har om demokrati og værdierne herom.

Arrangementet var arrangeret i samarbejde med Europe Direct-Sjælland, som varetages af bibliotekarerne Annemette Schønberg Johnsen og Anders Michael Helms, som ses på billedet sammen med Karen.

Vi siger tak til Karen for et flot og spændende oplæg og tak til de gæster, der kom og lyttede med.